Historia - Klasa III GIM ZADANIA

Zadania do Działu III. Europa od Napoleona do Wiosny Ludów

Powrót do strony GIMNAZJUM - HISTORIA

  • 1. Od konsulatu do cesarstwa - zadania
  • 2. Legiony i Księstwo Warszawskie - zadania
  • 3. Kongres wiedeński - zadania
  • 4. Europa po kongresie wiedeńskim - zadania
  • 5. Rewolucja przemysłowa - zadania
  • 6. Nowe ideologie - zadania
  • 7. Europa w połowie XIX wieku - zadania
  • 8.Lekcja powtórzeniowa - zadania