Menu:

Szybki kontakt

 • GG 2915591
 • anilana@wp.pl

Klasa 7

Witam uczniów szkoły podstawowej na mojej stronie. Helena Tomaszewska

Dział I. Europa po kongresie wiedeńskim

 • 1. Kongres wiedeński - notatka
 • 2. Rewolucja przemysłowa - notatka
 • 3. Nowe ideologie polityczne - notatka
 • 4. Przeciwko Świętemu Przymierzu
 • 5. Lekcja powtórzeniowa
 • Dział II. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

 • 1. Po upadku Księstwa Warszawskiego - notatka do uzupełnienia
 • 2. Królestwo Polskie - notatka
 • 3. Powstanie listopadowe - notatka
 • 4. Wielka Emigracja
 • 5. Ziemie polskie po powstaniu listopadowym - notatka
 • 7. Kultura polska doby romantyzmu
 • 8. Lekcja powtórzeniowa
 • Dział III. Europa i świat po Wiośnie Ludów

 • 1.Stany Zjednoczone w XIX wieku - notatka
 • 2.Zjednoczenie Włoch i Niemiec - notatka
 • 3.Kolonializm w XIX wieku - notatka
 • 4.Rozwój ruchów politycznych - notatka do uzupełnienia
 • 6. Kultura przełomu XIX i XX wieku - prezentacja
 • 7. Lekcja powtórzeniowa
 • Dział IV. Ziemie polskie po Wiośnie Ludów

 • 1.Ziemie polskie przed powstaniem styczniowym - notatka
 • 2. Powstanie styczniowe - notatka
 • 3. Represje po powstaniu styczniowym - notatka
 • 4. W zaborze pruskim i austriackim - notatka
 • 5. Rozwój gospodarczy ziem polskich - notatka
 • 6. Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich - notatka
 • 9. Lekcja powtórzeniowa -
 • Dział V. I wojna światowa

 • 1. Swiat na drodze ku wojnie - notatka
 • Dział VI. Swiat w okresie międzywojennym.

 • 1. Świat po I wojnie światowej.
 • 2. Narodziny faszyzmu
 • 3. ZSRR - imperium komunistyczne
 • Dział VII. Polska w okresie międzywojennym