Menu:

Szybki kontakt

 • GG 2915591
 • anilana@wp.pl

Historia - Nowa podstawa programowa.

I LO Poziom Podstawowy - Nowa Era

Zamieszczam materiały do podręcznika Wydawnictwa Nowa Era
"Poznać przeszłość.Wiek XX" - autorzy Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow.
Na stronie tej znajdą się: prezntacje, podsumowania, notatki czy wykłady - jednym słowem materiały z moich lekcji itp. Część notatek nie uległa zmianie - nie widzę powodu, dla którego miałabym je zmieniać do nowego podręcznika. Są dobre.

DZIAŁ I. ŚWIAT PO I WOJNIE

Rozkład materiału - rozdział I

I dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP)

Temat 1. System werslaki:

 • System wersalski - notatka minimum
 • Temat 2. Odbudowa powjenna i wielki kryzys:

 • Wielki kryzys ekonomiczny - notatka
 • Wielki kryzys ekonomiczny 1929 - 1933 - prezentacja
 • Temat 3. Kryzys demokracji w Europie:

 • Faszyzm włoski - notatka
 • Faszyzm niemiecki - notatka
 • Faszyzm włoski - prezentacja
 • Faszyzm niemiecki - prezentacja

 • Proszę obejrzeć film fabularny "Hitler. Narodziny zła." na youtube.com

  Temat 4. ZSRR w okresie międzywojennym:

 • ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym - notatka
 • Porównanie dwóch systemów totalitarnych - III Rzeszy i ZSRR

 • Polecam znakomitą książkę Alan Bullock, Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, Warszawa 1999
  M. Heller, A. Nekricz, Utopia u władzy. Historia. Związku Sowieckiego, Lublin 1989

  Temat 5. Kultura okresu międzywojennego

 • Kultura okresu międzywojennego - prezentacja
 • Temat 6. Świat na drodze ku wojnie

  Temat 7. Lekcja powtórzeniowa

 • Lekcja powtórzeniowa - minimum
 • Zadania do mapy: Europa w latach 1936 - 1939
 • DZIAŁ II. II RZECZPOSPOLITA

  Rozkład materiału - rozdział II

  II dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP)

  Temat 1. Odrodzenie Rzeczypospolitej

 • Odrodzenie II Rzeczypospolitej - notatka
 • Odrodzenie II RP - prezentacja
 • Temat 2. Walki o granicę wschodnią

 • Walki o granicę wschodnią - notatka
 • Temat 3. Walka o zachodnią i południową granicę

 • Walka o granicę zachodnią i południową - notatka.
 • Walka o polskie granice - karta zadań do mapy konturowej (zad. dom)
 • Temat 4. Rządy parlamentarne

 • Rządy parlamentarne - notatka
 • Temat 5. Zamach majowy i rządy sanacji

 • Przewrót majowy i rządy sanacji
 • Temat 6. Kultura i gospodarka II Rzeczypospolitej

 • Kultura II RP - prezentacja
 • Gospodarka II RP - notatka
 • Temat 7. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej

 • Polityka zagraniczna II RP - prezentacja
 • Polityka zagraniczna II RP - notatka
 • Temat 8. Polska w przede dniu II wojny światowej

 • Polska w przededniu wojny - notatka
 • Temat 9. II RP. - podsumowanie

 • Lekcja powtórzeniowa
 • DZIAŁ III. II WOJNA ŚWIATOWA

  Rozkład materiału - rozdział III

  III dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP)

  Temat 1. Kampania polska

 • Kampania polska - notatka minimum
 • Temat 2. Podbój Europy przez Stalina i Hitlera

 • Podbój Europy przez Hitlera i Stalina - prezentacja
 • Podbój Europy przez Hitlera i Stalina - notatka
 • Temat 3. Wojna Niemiec z ZSRR

 • Wojna Niemiec z ZSRR 1941 - 1943 - notatka minimum
 • Temat 4. Polityka okupacyjna Niemiec

 • Polityka okupacyjna Niemiec - notatka minimum
 • Temat 5. Wojna poza Europą

 • Wojna poza Europą - notatka minimum
 • Temat 6. Droga do zwycięstwa

  Temat 7. Lekcja powtórzeniowa

 • Dział III - lekcja powtórzeniowa
 • DZIAŁ IV. POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

  Rozkład materiału - rozdział IV

  IV dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP)

  Temat 1. Okupowana Polska

 • Okupowana Polska - notatka minimum
 • Temat 2. Władze polskie podczas II wojny światowej

 • Władze polskie podczas II wojny światowej
 • Temat 3. Społeczeństwo polskie pod okupacją

 • Społeczeństwo polskie pod okupacją
 • Temat 4. Powstanie Warszawskie

 • Powstanie Warszawskie - notatka
 • Temat 5. Polacy w koalicji antyhitlerowskiej

 • Polacy w koalicji antyhitlerowskiej - notatka
 • Temat 6. Lekcja powtórzeniowa

 • Lekcja powtórzeniowa
 • DZIAŁ V. POLSKA I SWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

  Rozkład materiału - rozdział V

  V dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP)

  Temat 1. Nowy podział świata

 • 1. Nowy podział świata - notatka
 • Temat 2. Początki władzy komunistów w Polsce

 • 2. Początki władzy komunistów w Polsce - notatka
 • 2a. Polska w nowych granicach - notatka roz.
 • 2b. Referendum 1946 r. i wybory 1947 r. - notatka roz.
 • 2c. Przejecie władzy przez komunistów 1947 r. - notatka roz.
 • Temat 3. Odbudowa powojenna

 • 3. Odbudowa powojenna - notatka minimum
 • Temat 4. Polska w czasach stalinizmu

 • 4. Polska w czasach stalinizmu - notatka
 • 4. Polska w czasach stalinizmu - notatka
 • Temat 5. Niemcy po II wojnie światowej

 • 5. Niemcy po II wojnie światowej - notatka
 • Temat 6. Koniec stalinizmu

 • 6. Koniec staliznimu - notatka
 • 6b. Wydarzenia węgierskie 1956 r. - notatka roz.
 • Temat 7. Polski Październik

 • 7. Polski październik - notatka
 • 7. Wydarzenia 1956 r. w Polsce - notatka roz.
 • Temat 8. Lekcja powtórzeniowa

 • 8. Lekcja powtórzeniowa
 • DZIAŁ VI. POLSKA I ŚWIAT W II POŁOWIE XX WIEKU

  Rozkład materiału - rozdział VI

  VI dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP)

  Temat 1. Droga ku wspólnej Europie

 • 1. Droga ku wspólnej Europie - notatka
 • Temat 2. Daleki Wschod po II wojnie światowej

  Temat 3. Rozpad systemu kolonialnego

  Temat 4. Konflikty na Bliskim Wschodzie

  Temat 5. Blok wschodni w latach 60-ych i 70-ych

  Temat 6. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60-ych

  Temat 7. Mała stabilizacja

 • 7. Mała stabilizacja - notatka
 • 7a. Wydarzenia 1968 r. w Polsce - notatka roz.
 • 7b. Wydarzenia na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. - notatka roz.
 • Temat 8. Rządy Edwarda Gierka

  Temat 9. Lekcja powtórzeniowa

  DZIAŁ VII. UPADEK KOMUNIZMU - ŚWIAT W NOWEJ EPOCE

  Rozkład materiału - rozdział VII

  VII dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP)

  Temat 1. Kryzys i upadek komunizmu w Europie

  Temat 2. Polska droga do wolności

  Temat 3. Polska po 1989 r.

  Temat 4. Europa i świat na przełomie XX i XXI w.

  Temat 5. Wyzwania współczesnego świata

  Temat 6. Lekcja powtórzeniowa