Menu:

Szybki kontakt

 • GG 2915591
 • anilana@wp.pl

Historia - Klasa III Gimnazjum. Nowa Era

Zamieszczam materiały do podręcznika Wydawnictwa Nowa Era
"Poznać przeszłość.Gimnazjum 3" - autor Stanisław Roszak

Rozkład materiału do klasy III.

Dział I. Europa i Polska w czasach Oświecenia.

T 1. Oświecenie w Europie:

T 2. Nowe potęgi europejskie:

T 3. Rzeczpospolita za panowania Wettinów:

T 4. Ostatni król elekcyjny:

T 5. Oświecenie Rzeczypospolitej:

T 6. Lekcja powtórzeniowa:

Dział II. Czas wielkich zmian.

T.1.Powstanie Stanów Zjednoczonychy:

T.2. Rewolucja francuska:

T.3. Republika francuska:

T.4. Sejm Wielki:

T.5. Upadek Rzeczypospolitej:

T.6. Pierwsze konstytucje:

T.7. Lekcja powtórzeniowa :

Dział III. Europa Napoleona do Wiosny Ludów

T.1. Od konsulatu do cesarstwa:

 • Od konsulatu do cesarstwa - notatka
 • T.2. Legiony i Księstwo Warszawskie

 • Legiony i Księstwo warszawskie - notatka
 • T.3. Kongres wiedeński:

 • Kongres wiedeński - karta zadań
 • Kongres wiedeński - notatka
 • T.4. Europa po kongresie wiedeńskim:

  T.5. Rewolucja przemysłowa:

  T.6. Nowe ideologie:

  T.7. Europa w połowie XIX w.

  T.8. Lekcja powtórzeniowa:

 • Dział III. Lekcja powtórzeniowa
 • Dział IV. Ziemie polskie w I połowie XIX w..

  T.1.Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim:

  T.2.Powstanie listopadowe:

 • Powstanie Listopadowe - notatka
 • T.3. Polacy po powstaniu listopadowym:

 • Polacy po powstaniu listopadowym - notatka
 • T.4.Wiosna Ludoów na ziemiach polskich:

  T.5 Lekcja powtórzeniowa :

  Dział V. Świat w II połowie XIX wieku.

  T.1.Początki demokracji szlacheckiej:

  T.2.Rozwój gospodarczy Polski: <

  T.3. Czasy Zygmunta Starego:

  T.4.Rzeczpospolita Obojga Narodów:

  T.5. Kultura polskiego odrodzenia:

  T.6.Kraj wielu wyznań:

  T.7.Pierwsi królowie elekcyjni:

  T.8. Lekcja powtórzeniowa

  Dział VI. Wiek wojen.

  T.1.Angielska monarchia parlamentarna:

  T.2.Monarchia absolutna we Francji:

  T.3. Początki rządów Wazów:

  T.4.Konflikty z Rosją i Turcją:

  T.5. Powstanie kozackie:

  T.6.Potop szwedzki:

  T.7.Kryzys Rzeczypospolitej:

  T.8. Kultura baroku i sarmatyzm

  T.9. Lekcja powtórzeniowa