Menu:

Szybki kontakt

 • GG 2915591
 • anilana@wp.pl

Historia - Klasa III Gimnazjum. Nowa Era

Zamieszczam materiały do podręcznika Wydawnictwa Nowa Era
"Poznać przeszłość.Gimnazjum 3" - autor Stanisław Roszak

Rozkład materiału do klasy III.

Dział I. Europa i Polska w czasach Oświecenia.

T 1. Oświecenie w Europie:

 • Oświecenie w Europie - karta zadań
 • T 2. Nowe potęgi europejskie:

 • Nowe potęgi europejskie - karta zadań
 • T 3. Rzeczpospolita za panowania Wettinów:

 • Rzeczpospolita za Wettinów - karta zadań
 • T 4. Ostatni król elekcyjny:

 • Ostatni król elekcyjny - karta zadań Nowa Era
 • T 5. Oświecenie w Rzeczypospolitej:

  T 6. Lekcja powtórzeniowa:

 • Lekcja powtórzeniowa. Dział I.
 • Dział II. Czas wielkich zmian.

  T.1.Powstanie Stanów Zjednoczonychy:

  T.2. Rewolucja francuska:

  T.3. Republika francuska:

  T.4. Sejm Wielki:

  T.5. Upadek Rzeczypospolitej:

  T.6. Pierwsze konstytucje:

  T.7. Lekcja powtórzeniowa :

  Dział III. Europa Napoleona do Wiosny Ludów

  T.1. Od konsulatu do cesarstwa:

 • Od konsulatu do cesarstwa - notatka
 • T.2. Legiony i Księstwo Warszawskie

 • Legiony i Księstwo warszawskie - notatka
 • T.3. Kongres wiedeński:

 • Kongres wiedeński - karta zadań
 • Kongres wiedeński - notatka
 • T.4. Europa po kongresie wiedeńskim:

  T.5. Rewolucja przemysłowa:

  T.6. Nowe ideologie:

  T.7. Europa w połowie XIX w.

  T.8. Lekcja powtórzeniowa:

 • Dział III. Lekcja powtórzeniowa
 • Dział IV. Ziemie polskie w I połowie XIX w..

  T.1.Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim:

  T.2.Powstanie listopadowe:

 • Powstanie Listopadowe - notatka
 • T.3. Polacy po powstaniu listopadowym:

 • Polacy po powstaniu listopadowym - notatka
 • T.4.Wiosna Ludoów na ziemiach polskich:

  T.5 Lekcja powtórzeniowa :

  Dział V. Świat w II połowie XIX wieku.

  T.1. Zjednoczenie Włoch:

  T.2.Zjednoczenie Niemiec: <

  T.3.Stany Zjednoczone w XIX wieku:

  T.4.Ekspansja kolonialna:

  T.5. Wiek wynalazków:

  T.6.W stronę demokracji:

  T.7.Kultura przełomu XIX i XX wieku:

  T.8. Lekcja powtórzeniowa

  Dział VI. Ziemie polskie po Wiośnie Ludów.

  T.1.Powstanie styczniowe:

  T.2.Polacy po powstaniu styczniowym:

  T.3. Partie polityczne na ziemiach polskich:

  T.4.Kultura polska bez państwa polskiego:

  T.5. Lekcja powtórzeniowa

  Dział VII. I wojna światowa.

  T.1.Przyczyny wybuchu I wojny światowej:

  T.2.Wielka wojna:

  T.3. Zakończenie I wojny światowej:

  T.4.Rewolucje w Rosji:

  T.5.Polacy w walce o niepodległość:

  T.6. Sprawa polska podczas I wojny światowej:

  T.7. Lekcja powtórzeniowa

 • Dział VII - lekcja powtórzeniowa