Menu:

Szybki kontakt

 • GG 2915591
 • anilana@wp.pl

Historia - Klasa III Gimnazjum

Dział I. Europa i naród polski w pierwszej połowie XIX w.

T.1. Europa w dobie rzadów Napoleona

 • Europa w dobie rzadów Napoleona - notatka
 • T.2. Naród polski w latach 1797 - 1815

 • Naród polski w latach 1797 - 1815 - notatka
 • T.3. Kongres wiedeński 1814 - 1815

 • Kongres wiedeński 1814 - 1815 - notatka
 • T.4. Społeczeństwo i ziemie polskie w latach 1815 - 1830

 • Społeczeństwo i ziemie polskie w latach 1815 - 1830 - notatka
 • T.5. Powstanie listopadowe 1830 - 1831

 • Powstanie Listopadowe - karta zadań
 • Powstanie Listopadowe - notatka
 • T.6. Lekcja powtórzeniowa

 • Lekcja powtórzeniowa
 • Dział II. Europa i naród polski od Wiosny Ludów do powstania styczniowego

  T.1. Przemiany w Europie w pierwszej połowie XIX w.

  T.2. Społeczeństwo polskie w latach 1831 - 1846

 • Obozy polityczne Wielkiej Emigracji
 • Społeczństwo polskie w latach 1831 - 1846 - notatka
 • T.3. Wiosna Ludów 1848 - 1849

 • Wiosna Ludów 1848 - 1849 - karta zadań
 • T.4. Powstanie styczniowe 1863 - 1864

 • Powstanie styczniowe - notatka
 • T.5. Lekcja powtórzeniowa

 • Lekcja powtórzeniowa - rozdział 1 i 2
 • Dział III. Swiat i Polacy w drugiej połowie XIX w.

  T.1. Europa w drugiej połowie XIX w.

 • Europa w drugiej połowie XIX w. - notatka
 • T.2. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w XIX w.

 • Stany Zjednoczone Ameryki Polnocnej - notatka
 • T.3. Gospodarka, nauka i kultura od połowy XIX w.

  T.4. Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w.

 • Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskiech w drugiej połowie XIX w. - notatka
 • T.5. Polacy i zaborcy w drugiej połowie XIX w.

  T.6. Narodziny nowoczesnych ruchów politycznych w Europie i na ziemiach polskich

 • Narodziny nowoczesnych ruchów politycznych w Europie i na ziemiach polskich - notatka
 • T.7. Kolonializm w XIX w.

  T.8. Lekcja powtórzeniowa

 • Lekcja powtórzeniowa
 • Dział IV. Geneza i przebieg I wojny światowej. Naród polski na początku XX w. i w okresie wielkiej wojny

  T.1. Rewolucja 1905 - 1907 w imperium rosyjskim

  T.2. Geneza I wojny światowej

  T.3. Wybuch I wojny i jej przebieg 1914 - 1916

  T.4. I wojna światowa konfliktem zbrojnym o charakterze totalny.

  T.5. Rewolucja lutowa i październikowa 1917 r. w Rosji

  T.6. Zakończenie I wojny światowej - 11 listopada 1918 r.

  T.7. Działalność polskich ugrupowań przed 1914 rokiem i w czasie I wojny światowej

  T.8. Lekcja powtórzeniowa

  Powtórka:

 • Polska. Wczesne sredniowiecze
 • Polska. Pełne sredniowiecze
 • Polska. Późne sredniowiecze
 • Polska. Epoka nowożytna XVI w.