Menu:

Szybki kontakt

 • GG 2915591
 • anilana@wp.pl

Historia - Historia - Klasa I Gimnazjum

Umieszczam materiały dla klasy I według działów - notatki, prezentacje, lekcje powtórzeniowe, do podręcznika Wydawnictwa Nowa Era

Wprowadzenie. Co to jest historia ?

 • Podział zródeł historycznych
 • Czas w historii i periodyzacja dziejów
 • Chronologia
 • Dział I. Poczatki cywilizacji.

  T.1.Prahistoria człowieka.

 • Prahistoria człowieka - karta zadań
 • T.2. Czas wielkich przemian.

 • Czas wielkich przemian - prezentacja
 • Prehistoria. Porównanie paleolitu i neolitu.
 • T.3. W kraju Sumerów.

 • W kraju Sumerow - karta zadań
 • T.4. Babilonia i Asyria.

 • Babilonia i Asyria - karta zadań
 • T.5. W Egipcie faraonów.

 • W Egipcie faraonów - notatka
 • T.6. Piramidy, mumie i hieroglify.

 • Piramidy, mumie i hieroglify - karta zadań
 • Kultura starożytnego Egiptu - prezentacja
 • T.7. Starożytny Izrael.

  T.8. Indie i Chiny.

  T.9. Od rysunków naskalnych do alfabetu.

  T.10. Lekcja powtórzeniowa - cywilizacje starożytnego Wschodu.

 • Lekcja powtórzeniowa
 • Dział II. Antyczna Grecja.

  T.1. Świat Hellenów.

  T.2. Demokratyzne Ateny.

 • Dermokratyczne Ateny - notatka
 • T.3. W starożytnej Sparcie.

 • W starożytnej Sparcie - notatka
 • T.4. Wojny perskie.

 • Wojny grecko - perskie - notatka
 • T.5. Wierzenia starożytnych Greków.

  T.6. Igrzyska olimpijskie.

  T.7. Kultura starożytnej Grecji.

  T.8. Filozofowie i wynalazcy.

  T.9. Podboje Aleksandra Macedońskiego.

  T.10. Lekcja powtórzeniowa - cywilizacja grecka.

 • Lekcja powtórzeniowa
 • Dział III.Imperium Rzymian.

  T.1. Początki Rzymu.

 • Początki Rzymu - notatka
 • T.2. Republika rzymska.

 • Republika rzymska - notatka
 • T.3. Podboje Rzymu.

 • Podboje rzymskie - notatka
 • Armia rzymska - karta zadań
 • T.4. Upadek republiki rzymskiej.

 • Upadek republiki rzymskiej - karata zadań
 • T.5. Cesarstwo rzymskie.

 • Cesarstwo rzymskie - notatka
 • T.6. Życie w Wiecznym Mieście

  T.7. Osiągnięcia Rzymian.

  T.8. Pierwsi chrześcijanie.

  T.9. Koniec świata starożytnego.

  T.10. Lekcja powtórzeniowa - cywilizacja rzymska.

 • Cywilizacja rzymska - lekcja powtórzeniowa.
 • Dział IV. Początki średniowiecza.

  T.1. Bizancjum.

 • Bizancjum - notatka
 • T.2. Początki islamu.

  T.3. Państwo Franków.

  T.4.Rzesza Ottonów.

  T.5. Napady Normanów.

  T.6. Słowianie i Węgrzy.

  T.7. Między papiestwem a cesarstwem.

  T.8. Lekcja powtórzeniowa - wczesne śreniowiecze

  Dział V. Polska pierwsztych Piastów.

  T.1. Pradzieje ziem polskich.

  T.2. Początki państwa polskiego.

  T.3. Państwo Bolesława Chrobrego.

  T.4. Kryzys i odbudowa państwa polskiego.

  T.5. Panowanie Bolesława Krzywsoustego

 • Panowanie Bolesława Krzywoustego - notatka