Menu:

Szybki kontakt

 • GG 2915591
 • anilana@wp.pl

Historia - Klasa II Gimnazjum

Dział I. Narodziny epoki nowożytnej

T.1. Narodziny humanizmu i renesansu

 • Narodziny humanizmu i renesansu w Europie - karta zadań
 • T.2. Wielcy artyści renesansu

 • Wielcy artysci renesansu - preznetacja
 • Cechy malarstwa i rzezby renesansowej
 • T.3. Wielkie odkrycia geograficzne

 • Wielkie odkrycia geograficzne - notatka
 • T.4. Poczatki reformacji

 • Poczatki reformacji - notatka
 • Poglady Marcina Lutra i Jana Kalwina - zródła
 • T.5. Wyznania reformowane

 • Wyznania reformowane - karta zadań
 • Nurty reformacji - zestawienie poglądów
 • T.6. Konflikty religijne w Europie w XVI i XVII w.

  T.7. Kontrreformacja i reforma katolicka w Europie

 • Kontrreformacja i reforma katolicka w Europie - karta zadań
 • T.8. Przemiany społeczno - gospodarcze w Europie w XVI w.

  T.9. Lekcja powtórzeniowa

 • Lekcja powtórzeniowa
 • Dział II. Rzeczypospolita złotego wieku - XVI w.

  T.1. Państwo polsko - litewskie w XVI w.

 • Państwo polsko - litewskie - notatka
 • T.2. Gospodarka i społeczeństwo Rzeczpospolitej w XVI w.

 • Miasta i mieszczanie w Polsce w XVI w. - karta zadań
 • Juliusz Ruggieri o handlu polskim w XVI w. - tekst źródłowy
 • T.3. Demokracja szlachecka w Rzeczypospolitej

 • Demokracja szlachecka - notatka
 • T.4. Rzeczpospolita państwem bez stosów

 • Rzeczpospolita państwem bez stosów - karta zadań
 • T.5. Kultura renesansowa w Rzeczpospolitej

  T.6. Unia lubelska

 • Unia lubelska - karta zadań
 • T.7. Rzeczpospolita za panowania pierwszych władców elekcyjnych

 • Rzeczpospolita za panowania pierwszych władców elekcyjnych - notatka
 • T.8. Lekcja powtórzeniowa

 • Lekcja powtórzeniowa
 • Dział III. Europa i Polska w XVII i pierwszej połowie XVIII w.

  T.1. Europa Zachodnia w XVII i pierwszej połowie XVIII w.

 • Europa Zachodnia w XVII i pierwszej połowie XVIII w. - notatka
 • T.2. Sasiedzi Rzeczypospolitej w XVII w. i pierwszej połowie XVIII w.

  T.3. Konflikty Rzeczypospolitej w XVII w.

 • Konflikty RP w XVII w. - notatka
 • T.4. Przemiany w Rzeczpospolitej w XVII w.

 • Przemiany Rzeczypospolitej w XVII w. - karta zadań
 • T.5. Kultura baroku

 • Kultura baroku - prezentacja
 • Kultura baroku - karty zadań
 • T.6. Kultura barokowo - sarmacka w Polsce

 • Kultura barokowo - sarmacka - prezentacja
 • T.7. Rzady saskie w Rzeczpospolitej

 • Rzady saskie - notatka
 • Dział IV. Swiat i Rzeczypospolita w dobie oswiecenia

  T.1. Oswiecenie - przełom umysłowy

  T.2. Anglia,Austria i Prusy w epoce oswiecenia

 • Anglia, Austria, Prusy w epoce oswiecenia - karta zadań
 • T.3. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

  T.4. Francja w okresie rewolucji 1789 - 1799

  T.5. Rzeczpospolita Stanisława Augusta

  T.6. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

 • Reformy Sejmu Wielkiego - karta zadań
 • Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja - notatka
 • T.7. Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 • Upadek Rzeczpospolitej Obojga Narodów - notatka
 • T.8. Oswiecenie w Rzeczypospolitej

 • Oświecenie w Rzeczypospolitej - prezentacja
 • T.9. Lekcja powtórzeniowa

 • Lekcja powtórzeniowa - Historia Polski w XVIII w.