Menu:

Szybki kontakt

 • GG 2915591
 • anilana@wp.pl

Historia - Klasa II Gimnazjum. Nowa Era

Zamieszczam materiały do podręcznika Wydawnictwa Nowa Era
"Poznać przeszłość.Gimnazjum 2" - autor Stanisław Roszak

Rozkład materiału do klasy II.

Dział I. Polska i świat w XII - XIV wieku.

T 1. Wyprawy krzyżowe:

 • Wyprawy krzyżowe - karta zadań
 • T 2. Polska dzielnicowa:

 • Polska dzielnicowa - karta zadań
 • T 3. Mongołowie:

  T 4. Sprowadzenie krzyżaków do Polski:

 • Sprowadzenie Krzyżaków do Polski - karta zadań
 • T 5. Zjednoczenie państwa polskiego:

 • Zjednoczenie Królestwa Polskiego - karta zadań
 • T 6. Państwo Kazimierza Wielkiego:

 • Państwo Kazimierza Wielkiego - notatka
 • T 7. Lekcja powtórzeniowa:

 • Lekcja powtórzeniowa
 • Dział II. Społeczeństwo średniowiecza.

  T.1.System feudalny:

 • System feudalny - notatka.
 • T.2. Życie średniowiecznej wsi :

  T.3. Średniowieczne miasto i jego mieszkańcy:

  T.4. Kościół w średniowieczu:

  T.5. Kultura i nauka wieków średnich:

  T.6. W cieniu kościołów i zamków:

  T.7. Lekcja powtórzeniowa :

 • Dział II - lekcja powtórzeniowa
 • Dział III. U schyłku średniowiecza

  T.1. Unia Polski z Litwą:

 • Unia Polski z Litwą w Krewie - notatka
 • T.2. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim:y

  T.3. Europa Zachodnia w XIV i XV w.:

  T.4. Nowe potęgi Europy Wschodniej:

  T.5. Wojna trzynastoletnia:

  T.6. Kultura późnego średniowiecza w Polsce:

  T.7. Lekcja powtórzeniowa:

 • Lekcja powtórzeniowa
 • Dział IV. Narodziny nowożytnego świata.

  T.1.Cywilizacje Ameryki:

  T.2.Wielkie odkrycia geograficzne:

 • Odkrycia geograficzne - notatka
 • T.3. Skutki wielkich odkryć:

 • Skutki odkryć geograficznytch - notatka
 • T.4.Gospodarka w epoce kolonialnej:

 • Gospodarka we epoce kolonialnej - notatka
 • T.5.Kultura odrodzenia w Europie:

 • Kultura Odrodzenia w Europie
 • Wielcy artysci renesansu - preznetacja
 • T.6.Nowe wyznania w Europie:

 • Początki reformacji - notatka
 • Nurty reformacji - zestawienie poglądów
 • T.7. Kontrreformacja:

 • Kontrreformacja - notatka
 • T.8.Lekcja powtórzeniowa:

 • Narodziny nowożytnego świata - lekcja powtórzeniowa
 • Dział V. Rzeczpospolita w XVI wieku.

  T.1.Początki demokracji szlacheckiej:

 • Demokracja szlachecka - notatka
 • Rozwój przywilejów szlacheckich
 • T.2.Rozwój gospodarczy Polski:

 • Juliusz Ruggieri o handlu polskim w XVI w. - tekst źródłowy
 • Rozwój gospodarczy Polski - notatka
 • T.3. Czasy Zygmunta Starego:

 • Czasy Zygmunta Starego - karta zadań
 • T.4.Rzeczpospolita Obojga Narodów:

 • Rzeczpospolita Obojga Narodów - notatka
 • T.5. Kultura polskiego odrodzenia:

  T.6.Kraj wielu wyznań:

  T.7.Pierwsi królowie elekcyjni:

  T.8. Lekcja powtórzeniowa

 • Dział V. Rzeczpospolita w XVI wieku - lekcja powtórzeniowa
 • Dział VI. Wiek wojen.

  T.1.Angielska monarchia parlamentarna:

  T.2.Monarchia absolutna we Francji:

  T.3. Początki rządów Wazów:

  T.4.Konflikty z Rosją i Turcją:

  T.5. Powstanie kozackie:

  T.6.Potop szwedzki:

  T.7.Kryzys Rzeczypospolitej:

  T.8. Kultura baroku i sarmatyzm

  T.9. Lekcja powtórzeniowa